Leikkikoulu

Meillä on kaksi enintään 18 lapsen ryhmää. Aamupäiväryhmän toiminta-aika on klo 8.30 – 12.45 ja iltapäiväryhmän toiminta-aika klo 12.15 – 16.30.

Toiminta-aikamme vastaa Tuusulan kunnan esiopetuksen lukuvuoden toiminta-aikoja poikkeuksina syys- ja kevätlukukauden päätöspäivä sekä valinnanvarainen kesäleikkikoulu. Olemme kesälomalla juhannuksen ja koulujen aloituksen välisenä aikana.

Kaikkien montessorileikkikoulujen tunnuspiirteenä on montessorivälineistö, jolla Pikkulukkarikin on varustettu. Montessorivälineistö jaetaan käytännön elämän töihin, aistivälineisiin, äidinkielen, matematiikan, sekä kulttuurin alueen välineisiin. Kädentaitoja harjoitellaan päivittäin.

Lapset harjoittelevat arkiaskareita muunmuassa tiskaamalla, leipomalla ja esim. keittämällä makaronia hellalla. Kaikki kalusteet on mitoitettu lapsille sopiviksi.

Välineistöllä työskentelyn lisäksi yhteisissä tuokioissa lapset laulavat, tekevät omia esityksiään joko yhdessä tai yksin, kertovat omista kokemuksistaan, kuuntelevat ohjaajan lukemaa kirjaa, keskustelevat ajankohtaisista aiheista, leikkivät loruleikkejä ja niin edelleen. Montessoripedagogiikka ei siis tarkoita vain erilaisilta näyttäviä välineitä, vaan tavoitteena on, että lapsen tiedolliset taidot, tunne-elämä ja sosiaaliset taidot kehittyvät rinta rinnan toisiaan tukien.

Lapsella on halu oppia, ja kun hänelle tarjotaan sopiva ympäristö ja välineet, oppiminen tapahtuu kuin itsestään ilman varsinaista opetusta!