Hoitomaksut

Leikkikoulun hoitomaksu

Leikkikoulun kuukausimaksusta päätetään hallituksen esittämän talousarvion pohjalta. Toimintakauden 2018 hoitomaksu riippuu perheen tilanteesta ja lapsen hoitomuodosta.

Tuusulalaisen perheen asiakasmaksu (vanhempien maksuosuus) leikkikoulusta on enintään 140 €:a kuukaudessa hoitolasta kohden, kun perhe on oikeutettu KELA:n myöntämiin lapsiperheen tukiin ja hoitoaika on alle 25 tuntia viikossa.

Tulosidonnainen KELA:n hoitolisä ja Tuusulan kunnan myöntämä sisarkorotus vähentävät asiakasmaksun suuruutta.

Muualta kuin Tuusulasta tulevien perheiden osalta leikkikoulun asiakasmaksu on alussa sama enintään 140 €:a kuukaudessa ja selvitämme perheen kunnan hyödyntämän yksityisen hoidon tukimallin.

Jonomaksu

Lapsen ilmoittamisesta jonottamaan hoitopaikkaa peritään 20€:n suuruinen jonomaksu.

Esikoulu

Esikoulu on ilmainen riippumatta siitä, missä kunnassa lapsi asuu.